Psykollegium - Psykoterapeuter i samverkan

 

 

I Gävle på 50-talet luktade det hav, läkerol och stenkolsrök från ång-loken på ostkustbanan. Men framför allt luktade det kaffe. Tre rosterier kunde före vacumförpackningarnas tid  krydda hela staden med sina intensiva dofter. I dag finns bara ett kvar, Gevalia som också är det latinska namnet på staden och även det ursprungliga namnet på läro-verket som jag lämnade samtidigt som 60-talet tog sin början.

 

I dag håller jag sedan mer än trettio år till i Lund där jag nyligen lämnade alla externa uppdrag som psykolog, psykoterapeut, handledare och undervisare. Aktiebolaget PSYKOLLEGIUM som jag grundade och drev tillsammans med psykologkollegan Jörgen Magnusson i Kalmar består dock. Min ursprungliga verksamhet som psykoterapeut och psykologkonsult är dock numera, efter pensioneringen, reducerad till ett minimum.

 

PSYKOLLEGIUM AB är däremot nu även registrerat som bokförlag. Som första titel utkom i december 2009 DET EGNA FALLET, en psykolog ser tillbaka på sin uppväxt. ”I Gävle luktade det alltid kaffe” kunde varit en alternativ titel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.yourdomain.com